Galeria

Nr 28

Kosmos

fot. Karol Woźniakowski

Strażnik mgły

fot. Jurek Grzesiak

Atak

fot. Marcin Karetta

Samobieżna maszyna wiertnicza

fot. Zbigniew Wiatrak

podejście do lądowania

fot. Paweł Pawlak

Cukiereczek

fot. Mateusz Kowalski

Płynne złoto

fot. Patrycja

Sóweczka

fot. Grzegorz Leśniewski

Jaskółki TRIO

fot. Adriana Legowik Chmielewska

Łukowy

fot. Agnieszka Białobrzewska

Elegancko

fot. Agnieszka Białobrzewska

Przy wodopoju

fot. Piotr Kwatera

Wierzby

fot. Karol Woźniakowski

Nad brzegiem

fot. Michał Zając

Pocztówka znad Bugu

fot. Waldemar Krasowski

Pliszka żółta

fot. Michal Jonczyk

Lofoty ***

fot. Bożena Komorowska

szachownice galatea

fot. Agnieszka Białobrzewska

Leśne majaki

fot. Jacek Ruta

Myszołów

fot. Łukasz Łukasik

W innym świecie

fot. Adam Ławnik

Lofoty ****

fot. Bożena Komorowska

Karawana

fot. Marcin Sacha

Szachownica kostkowata

fot. Witold Maślanka

Nie ma, nie ma wody na pustyni

fot. Patrycja

Lelek

fot. Grzegorz Leśniewski

Dzwon wieczorny

fot. Zbigniew Borczyk

Zielone w czerwonym

fot. Małgorzata Książkiewicz