Regulamin FP

 1. Od Listopdada 2021 roku nasz portal objęty jest Patronatem Związku Polskich Fotografów Przyrody. Kodeks Etyczny ZPFP jest nadrzędnym punktem regulaminu.

 2. Fotografujemy przyrodę by służyć jej ochronie, toteż niedopuszczalne jest stwarzanie zagrożenia dla istnienia jakiejkolwiek rośliny lub zwierzęcia. Życie oraz dobro fotografowanego obiektu i jego środowiska jest znacznie ważniejsze od jakiegokolwiek zdjęcia. Spełnienie tego wymogu wymaga sporej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.

 3. Zdjęcie można uznać za fotografię przyrodniczą tylko wtedy, gdy elementy naturalne (rośliny, zwierzęta, obiekty geologiczne i fizyczne) stanowią główny temat zdjęcia i są wykonane w warunkach dzikiej przyrody.
  • Zrywanie kwiatów lub łapanie zwierząt do celów fotograficznych jest absolutnie niedopuszczalne.
  • Na FP zamieszczamy wyłącznie zdjęcia obiektów w ich naturalnym środowisku.
  • Fotografie wykonywane w akwariach, terrariach, czy ZOO nie stanowią obiektu zainteresowania FP.
  • Zwierzęta domowe i hodowlane, rośliny doniczkowe i ogródkowe nie są w temacie grupy.
  • Zdjęcia na których znajdują się wytwory rąk ludzkich nie stanowią obiektu zainteresowania FP.
  • Większość krajobrazów (nawet jeśli są one jedynie pół-naturalne) stanowi element naszej fotografii przyrodniczej.
  • Przy wykonywaniu zdjęć należy zawsze dbać o to aby zmiany jakie wprowadza się w środowisku naturalnym były możliwie jak najmniejsze oraz żeby nie niszczyć naturalnej ochrony fotografowanego obiektu.
 4. W związku z realnym niebezpieczeństwem narażenia lęgów na straty, nie popieramy robienia zdjęć ptakom na gniazdach, a tym samym ich nie publikujemy.

 5. Nigdy nie należy zakłócać spokoju zwierząt w miejscach snu lub odpoczynku. Bezwarunkowo należy uszanować sen zimowy, ponieważ wszelka ingerencja na tym etapie może zagrozić życiu zwierzęcia.

 6. Należy unikać wabienia, które mogłoby wyrządzić zwierzętom krzywdę. Nie zalecamy, na przykład, odtwarzania ptasiego śpiewu. Od 24.12.2020 (momentu startu nowej platformy) nie dopuszczamy dokarmiania dużych ssaków drapieżnych (jak np. wilk, niedźwiedź, ryś). Nie dopuszczamy również stosowania żadnej z metod polegających na użyciu żywych przynęt (w żadnym zakresie).

 7. Manipulowanie zwierzętami (na przykład: trzymanie ich lub przemieszczanie) lub roślinami (na przykład: obrywanie pędów czy liści itp.) jest niewłaściwe; zazwyczaj należy go unikać. Czasem jest to nawet zdecydowanie nie do przyjęcia. Jeśli w danej sytuacji zdjęcie można zrobić tylko w wyniku manipulacji, lepiej poczekać na inną okazję. Niekiedy bardzo prosta manipulacja może bezpośrednio zagrozić życiu obiektu (na przykład: odrzucenie przez rodziców młodych, które miały kontakt z ludźmi).

Żeby nam wszystkim było milej - netykieta:

 • Na grupie dyskutujemy o zdjęciach i otoczce związanej z fotografowaniem przyrody - wszystkie posty w tym temacie są OK w dziale Dyskutowalnia. Do dyskusji o sprzęcie (co kupić, co jest lepsze, jak skanować itp.) jest przeznaczona osobna zakładka.
 • Nie używaj DUŻYCH LITER - taki list trudno się czyta i często jest odbierany przez grupowiczów jako niegrzeczny albowiem duże litery wyrażają krzyk lub podniesiony głos.
 • Nie używaj słów wulgarnych i obraźliwych.
 • W tekście trudno jest oddać żart lub inne emocje towarzyszące bezpośredniej rozmowie dlatego by je wyrazić wskazane jest używanie emotikon.
 • Nie obrażaj się na krytykę i krytykujących.
 • Zabrania się umieszczania na stronie FP (tj. w Dyskutowalni, Poczekalni i innych działach) form reklam o charakterze komercyjnym (zarobkowym), bez względu na ich zgodność z tematyką grupy.
 • W razie wątpliwości ostatecznej interpretacji regulaminu FP dokonują moderatorzy.

Obróbka zdjęć:

 • Zdjęcia prezentowane na FP nie mogą być poddawane cyfrowej manipulacji. Dopuszcza się jedynie modyfikacje polegające na korektach barw, korekcie kontrastu, nasycenia oraz ostrości i to dokonywane globalnie, na całym kadrze, a nie wybiórczo, na jego wycinkach lub fragmentach.
 • Niedopuszczalne jest usuwanie i/lub dodawanie jakichkolwiek elementów zdjęcia fałszujących oryginalny obraz. Usuwanie rysek, zabrudzeń czy plamek, które powstały na materiale fotograficznym (film/matryca) jest dopuszczalne a wręcz wymagane.
 • Nie popieramy mocnego kadrowania już wykonanego zdjęcia - należy dążyć do kadrowania w terenie a potem najwyżej "kosmetycznego" dokadrowania.
 • Zdjęcia prezentowane na stronie FP muszą spełniać następujące warunki:
  • format pliku JPG
  • maksymalna wielkość zdjęcia w poziomie 1200 pikseli, w pionie 850 pikseli.
  • wielkość pliku maksymalnie 1000 kB.

FAQ:

 • Czy zdjęcia pól uprawnych są w temacie grupy?
  Tak, pola a na nich rośliny uprawne będące elementem szerszego krajobrazu, są w temacie grupy. Natomiast pojedyncze rośliny uprawne nie.
 • Czy zdjęcia ludzi w plenerze lub podczas plenerów są w temacie grupy?
  Tak, można je zamieszczać w Dyskutowalni.
 • Czy zdjęcia tzw. "od kuchni" (np. czatownia) są w temacie grupy?
  Tak, można je zamieszczać w Dyskutowalni.
 • Czy mógłbym zamieścić zdjęcie, które przedstawia wysokie góry, duże jezioro i małe miasteczko jako skalę wielkości?
  Nie, tego typu zdjęcia nie są w temacie grupy.
 • Czy biedronka sfotografowana na trawie w moim ogódku jest w temacie grupy?
  Tak.
 • Czy przebiśniegi sfotografowane na mojej działce są w temacie grupy?
  Nie.
 • Czy mogę wyplamkować trawę w tle zdjęcia?
  Nie.
 • Czy mogę usunąć paprochy, które powstały na matrycy lub skanie?
  Tak.

Dyskutowalnia

Jest to dział, gdzie możesz zamieścić kilka zdjęć, by o nich podyskutować na forum grupy, spytać się co o nich myślą inni grupowicze, czy im się podobają itd. Możesz także pokazać tu zdjęcia przykładowe, ilustracje do dyskusji, a także wszelkie inne "obrazki" związane z tematyką grupy.

"Dyskutowalnia" jest w pełni automatyczna, to znaczy, że możesz w niej samodzielnie zamieścić zdjęcia, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Zdjęcie natychmiast po poprawnym przesłaniu pojawia się na stronie.

Ograniczenia:

 • przez pierwsze trzy miesiące od założenia konta możesz zamieścić tylko 3 zdjęcia w ciągu siedmiu dni
 • po upływie trzech miesięcy możesz zamieścić do 9 zdjęć w ciągu siedmiu dni.
 • zdjęcie musi być w formacie jpg
 • rozmiary maksymalne zdjęcia: do 1200 pikseli w poziomie i 850 w pionie
 • plik ze zdjęciem nie może być większy niż 1000 kB
 • zdjęcia są pokazywane przez okres 60 dni (o ile nie usuniesz ich wcześniej)

Jeśli zdjęcie nie jest Twojego autorstwa, to musisz posiadać zgodę autora na jego zamieszczenie. Należy również podać czyje ono jest, skąd pochodzi (czasopismo, miejsce w internecie itp.).

Poczekalnia

"Poczekalnia" to nieustający grupowy KONKURS fotograficzny, odbywający się co dwa miesiące. Członkowie grupy prezentują swoje najlepsze zdjęcia i poddają je pod ocenę innych grupowiczów. Najlepsze z najlepszych zdjęć wchodzą po głosowaniu do grupowej Galerii.

Jeśli nie wiesz czy Twoje zdjęcia są "wystarczająco dobre", to możesz pokazać je w "Dyskutowalni", aby się o tym przekonać.

  Regulamin Poczekalni
 • Każdy członek grupy może wstawić maksymalnie 4 własne zdjęcia do danej edycji Poczekalni.
 • Wstawienie zdjęć do Poczekalni jest równocześnie zobowiązaniem się do wzięcia udziału w głosowaniu oraz w pracy komisji progowej.
 • Do Poczekalni zdjęcia są zgłaszane anonimowo. Zdjęcia wybrane do Galerii są prezentowane z podaniem autora.
 • Każdy członek grupy może i powinien wziąć udział w głosowaniu, typując te zdjęcia, które według niego powinny znaleźć się w Galerii. Możliwość głosowania na własne zdjęcia jest zablokowana.
 • Do Galerii wchodzą zdjęcia z liczbą głosów większą lub równą progowi odcięcia ustalanemu przez komisję progową.
 • Do komisji ustalającej próg obcięcia wchodzi pięć osób, które w łącznej punktacji na wszystkie wstawione przez nich zdjęcia otrzymały najwięcej głosów.
  • Komisja powinna ustalić próg odcięcia w ciągu tygodnia od zakonczenia głosowania. Jeżeli w tym czasie nie zgłoszą się wszyscy uczestnicy komisji, to komisja może podjąć decyzję w następnym tygodniu w składzie trzyosobowym. W przypadku braku 3 osób do komisji wchodzą maksymalnie 3 następne osoby.
  • Każdemu członkowi komisji przysługuje przywilej wybrania do Galerii jednego dodatkowego zdjęcia.
  • Osoby wchodzące w skład komisji otrzymują tę informacje przez email wysyłany automatycznie z naszej strony.
 • W przypadku uchylania się od udziału w głosowaniu oraz od pracy w komisji progowej, moderatorzy mają prawo podjąć odpowiednie działania, łącznie z usunięciem zdjęć z Poczekalni.

Wymagania dla zdjęć

 • Zdjęcia powinny być w formacie JPG o rozmiarach maksymalnych: do 1200 pikseli w poziomie i 850px w pionie, jednak nie mniejsze niż 500 pikseli na dłuższy z boków oraz wielkości pliku do 1000 kB.
 • Zdjęcia muszą mieścić się w tematyce grupy oraz posiadać odpowiednią jakość techniczną, tzn. odpowiednie wykadrownie zdjęcia po skanowaniu, wyostrzenie, brak przebarwień i paprochów wynikłych z obróbki, skanowania itp. Jeśli zdjęcia nie spełniają tych wymogów to nie zostaną przyjęte.
 • Zdjęcia muszą być zgodne z regulaminem FP.

Zasady wstawiania zdjęć do Poczekalni

Uwaga:
Po zalogowaniu się na naszej stronie, wchodzimy do działu Poczekalnia.
Funkcja [Dodaj zdjęcie] działa tak, jak w Dyskutowalni ale jest tylko 60 minut na to, by wprowadzić ewentualne poprawki. Wchodząc w panel Moje FP, można poprawić opisy lub usunąć zdjęcie. Przez cały ten czas zdjęcie widoczne jest tylko dla jego właściciela.
Po upływie godziny zdjęcie przyjmuje status "Oczekuje" i funkacja edycji jest niedostępna dla wstawiającego zdjęcie. W tym stanie możemy je oglądać, ale nie możemy wprowadzać już żadnych zmian. Osoba obsługująca poczekalnię, może zdjęcie zaakceptować lub je odrzucić dodając komentarz. Zaakceptowane zdjęcie pojawia się w Poczekalni i przyjmuje status "Przyjęte".
Jeśli zdjęcie zostanie odrzucone, to przyjmie status "Odrzucone" i zostaje oznaczone czerwonym krzyżykiem. Na miejsce odrzuconej fotografii możemy wstawić inną jeśli chcemy.
Funkcja [Dodaj zdjęcie] aktywna jest w terminach nadsyłania zdjęć. Po upływie okresu "dodawania" funkcje znikną ze strony a pojawią się w ich miejsce funkcje związanie z głosowaniem.

Terminy Poczekalni

Co roku odbywa się 6 edycji Poczekalni. Każda edycja trwa 2 miesiące: od 1 danego miesiąca do 15 dnia miesiąca następnego można przysyłać zdjęcia, a od 16 do końca drugiego miesiąca trwa głosowanie.

Terminy nadsyłania zdjęć do poszczególnych edycji:

od 1 lutego do 15 marca

od 1 kwietnia do 15 maja

od 1 czerwca do 15 lipca

od 1 sierpnia do 15 września

od 1 października do 15 listopada

od 1 grudnia do 15 stycznia

Galeria

Zdjęcia wybrane w trakcie głosowania w Poczekalni umieszczane są w grupowej galerii. W galerii umieszczane są te same zdjęcia (pliki), które były prezentowane w Poczekalni.