Zdjęcie Roku FP

W roku 2022 przeprowadzimy pierwsze w naszej historii wybory Zdjęcia Roku FP !

Taką metodę wyróżnień najlepszych prac z naszych poczeklani za dany rok planujemy przeprowadzać każdego roku.

Zdjęcie roku przyznawane będzie w każdej z naszych osmiu kategorii. Jury opórcz zdjęcia roku na każdą kategorię przyzna również Grand Prix dla najlepszego zdjęcia ze wszystkich poczekalni z roku 2021.

Każde zdjęcie, jakie uzyskało w poczekalni powyżej 3 głosów w roku 2021 weźmie udział w naszym konkursie.


Nagrodzone zdjęcia z każdego roku będą opublikowane na naszym portalu w dodatkowej zakładce "Zdjęcie Roku FP".

Aspekty jakie będziemy ustalać jeszcze w tym roku to skład Jury oraz nagrody rzeczowe dla każdego wyróżnienia. Łącznie planujemy wręczyć 9 nagród (jedną na każdą kategorię oraz Grand prix).