Bobrze mizianie

Opis :

Sprzęt :
Canon R6, 300mm/2.8, TC1.4