Zoptymalizowany transport

Opis :

Sprzęt :
Canon R6, 300mm/2.8